Logo Europa   Logo VITO   Logo EnergyVille   Logo Infrax
 

ZET JE WONING
OP DE KAART!

PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring zet uiteen hoe wij (VITO) omgaan met de persoonsgegevens die we verzamelen via onze website. We waarderen uw vertrouwen en willen ervoor zorgen dat u begrijpt wat ons beleid inzake privacy en gegevensbescherming is en hoe we het in de praktijk omzetten. Daarom willen we je aansporen om onze privacyverklaring door te nemen.

1. VITO engageert zich voor de bescherming van uw persoonsgegevens

Aan de bescherming van de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw gegevens hechten we veel belang. Daarvoor gebruiken we gepaste technische en organisatorische maatregelen die voldoen aan nationale en Europese verplichtingen en bescherming van uw rechten verzekeren.

Indien u vragen heeft over de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken of beschermen kan u ons steeds contacteren via cityportal@vito.be.

2. Welke persoonsgegevens we verzamelen

We verzamelen de persoonsgegevens die u aan ons meedeelt door het beantwoorden van de vragen op onze website. Deze kunnen omvatten:

 • Eigenschappen van uw woning (bv. type woning en meer informatie over dak, ramen, gevels, verwarming en hernieuwbare energie);
 • Energieverbruik;
 • Persoonlijke informatie (bv. aantal personen in uw huishouden, uw leeftijdscategorie, of u huurder of eigenaar bent, de datum waarop u het huis kocht, of het om uw eerste huis gaat)
 • Adresgegevens.

Bijkomend kan u er ook voor kiezen uw e-mail adres op te geven.

3. Waarom we persoonsgegevens verzamelen, opslaan en gebruiken

Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor:

 • Het genereren van gevisualiseerde kaarten;
 • Statistische doeleinden;
 • Onderzoeksdoeleinden.

Als u ervoor kiest om ook uw e-mail adres op te geven, zullen uw persoonsgegevens gebruikt worden om:

 • U in staat te stellen uw energieverbruik te vergelijken met het gemiddelde energieverbruik van vergelijkbare huizen in Vlaanderen;
 • U meer informatie over BENOvatie maatregelen te bezorgen.

4. Hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is in het licht van doeleinden die in deze privacyverklaring uiteengezet worden.

5. Aan wie worden uw persoonsgegevens doorgegeven

Het overzicht van de verschillende woningen, renovatiemaatregelen en energieverbruik dat ons project genereert is belangrijk voor Infrax, onze partner in dit project. Onze data, uw persoonsgegevens inbegrepen, worden met hen gedeeld.

De gepaste technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om uw persoonsgegevens veilig te stellen tijdens de doorgifte. Op deze manier blijven uw persoonsgegevens te allen tijde beveiligd.

Uw persoonsgegevens worden in geen geval doorgegeven aan derde partijen die zich buiten de Europese Economische Ruimte bevinden.

6. Uw rechten

U heeft het recht om:

 • Toegang te vragen tot de persoonsgegevens die we van u hebben;
 • Te vragen dat wij uw persoonsgegevens verbeteren, verwijderen of slechts beperkt verder verwerken;
 • Zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Te vragen dat wij uw persoonsgegevens in machine leesbaar formaat overmaken aan een andere organisatie (data portabiliteit);
 • Uw toestemming te allen tijde in te trekken;
 • Klacht neer te leggen bij een toezichthoudende autoriteit (in Belgie: zie https://www.privacycommission.be).

Maak gebruik van de onderstaande contactgegevens om de bovenstaande rechten uit te oefenen.

7. Onze contactgegevens

Contacteer ons op:

VITO NV
Boeretang 200
2400 MOL
Belgiƫ

of via

cityportal@vito.be